Управление на проекти с Easy Project и Easy Redmine

Най-добрите инструменти за управление на проекти в едно приложение

Image

Easy Project предлага WBS, Гант диаграми, Agile методологии, EVM и други най-добри практики за управление на проекти. Включени са модули за ресурси, финанси, Help Desk и CRM. Разработват се и други полезни добавки.
Easy Redmine е дълбоко и цялостно надграждане на популярната система с отворен код Redmine. Комбинацията от нов дизайн и многото допълнителни функции на специално разработените от Easy Software добавки, ще направи управлението на вашите проекти лесно, удобно, ще подобри комуникацията, ще спести вашето време. Easy Redmine може да бъде разширяван допълнително с добавки за ресурси, финанси, CRM, Help Deck и нови DevOps.

Сфера на приложение

Информационната система Easy Project/Easy Redmine е приложима в различен тип организации:

  • В компании, изпълняващи проекти за разработка, внедряване, поддръжка на различни системи и продукти в различни сектори – енергетика, производство, държавна администрация, информационни технологии, комуникации, технологии, индустрия, образование и др.
  • В организации, които изпълняват проекти с много участници или съвместно с подизпълнители, които работят в различни, териториално отдалечени офиси.
  • Информационната система е особено подходяща за управление на проекти по международните програми с европейско финансиране с участници от много държави.
  • В организации, ползващи системи за управление на качеството и управление на проекти, сертифицирани по съответните международни стандарти.

Внедряване и поддръжка

Екипите на Easy Software и „План С” ЕООД предоставят професионални услуги – внедряване, консултации, поддръжка, обучение, редовни уеб семинари.

20210918 pdf Брошура за информационна система за управление на проекти Easy Project

20210918 pdf Подробно представяне на информационна система за управление на проекти Easy Project

 

„План С” ЕООД е Easy Software Silver Partner  logo es silver partner w40

Easy Project и Easy Redmine притежават богата функционалност

 

Управление на проекти

20210330 easyproject projectmanagement

WBS (декомпозирана структура на работата) • Гант диаграма • Earned Value • Базови линии • Бързо планиране на проекти

Със системите на Easy Software имате мощни инструменти за всеки етап от цикъла на управление на проекти. Можете лесно да дефинирате, планирате и контролирате проекта си, като използвате WBS и диаграми на Гант. Поддържайте проекта си в съответствие с функциите за проследяване на времето и задачите и оценявайте ефективността с различни инструменти за отчитане.

Управление на портфолио от проекти

20210330 easyproject portfoliomanagement

Отчети • Гант диаграми • Дървовидна структура

Истинското майсторство в управлението на проекти се крие в успешната организация и предоставянето на портфолио от проекти. Easy Project и Easy Redmine моgat да ви помогнat да планирате проекти по централизиран начин, да видите преглед на изпълнението на проекта и да генерирате отчети за изразходваните ресурси, време и бюджет.

Agile - Kanban и Scrum

20210330 easyproject agilemanagement

Табло Kanban • Табло Scrum • Agile графики • Контейнери и спринтове

Ако вашите проекти изискват гъвкавост, тогава Agile управлението е за вас. Easy Project и Easy Redmine предоставят решение, приложимо за Scrum, Kanban и смесени методи. Agile управлението насърчава тясно сътрудничество и бърза адаптация, дори на по-късните етапи от проекта, за да гарантира удовлетвореността на клиентите.

Управление на времето

20210330 easyproject timetracking

Управление и отчитане на времето • Таблици за отработеното време • Хронометър

Проследяването и отчитането на времето е ключът към ефективното управление и планиране на времето. Той позволява на служителите ефективно да използват и отчитат времето си, а мениджърите могат да наблюдават прекараното време и да го използват като ориентир за бъдещо планиране на проекти.

Управление на работните потоци

20210330 easyproject workflow

Управление на задачи • Управление на времето • Работни потоци
• Контролни списъци • Работни календари

Инструментите за управление на работата предотвратяват неефективността и осигуряват правилна комуникация и управление на изпълнението. Благодарение на добре интегрираните функции за проследяване на задачи и време, членовете на вашия екип винаги ще бъдат информирани и ще знаят какво трябва да се направи.

Управление на проекти и отчети

20210330 easyproject controlling

Инструменти за отчитане – графики и диаграми • Управление на придобитата стойност
• Пълни диаграми за гладко управление на спринтове

Тези инструменти ще ви дадат представа за това как се изпълняват вашите проекти с течение на времето. Техниките за контрол и докладване включват мониторинг на проектния план, мониторинг на бюджета на проекта, мониторинг чрез отчитане на състоянието/етапа на проекта и мониторинг, осъществяван на различни нива от екипа на проекта.

Шаблони на проекти

20210330 easyproject templates

За производство • За стратегически проекти • За разработка на продукти
• За човешки ресурси • За бек-офис

Easy Project и Easy Redmine ви предлагат набор от професионални шаблони, които ще ви помогнат да издигнете планирането и изпълнението на проекта си на съвсем ново ниво. Въз основа на най-добрите управленски практики и знания на нашите експерти от различни индустрии, професионалните шаблони ще ви спестят време и ще предоставят конкретна опора за планиране на проекти.

Персонални табла

 20210330 easyproject dashboard

•Табла за всички проектни роли и нива на управление

Отговорете на нуждите на множество различни потребители и оптимизирайте потока от ежедневни процеси с персонални табла за управление и портфолио от предварително зададени табла за типични фирмени роли, като ръководители на проекти, служители по поддръжката, търговски представители и др.

 

Всички функции за управление на проекти в една система!

Предлагат се 4 базови варианта на Easy Project и Easy Redmine - Основен, Бизнес, Платформа, Корпоративен:

Основен вариант

____________________________

Управление на проекти

- WBS (декомпозирана
структура на работата)
- Гант диаграми
- Базови линии
- Критичен път на проекта
- Бързо планиране на проекти
- Документи на проекта
- Контролни точки
____________________________

Управление на време

- Управление и отчитане на време
- Таблици за отработено време
- Хронометър
____________________________

Портфолио

- Отчети
- Гант диаграми
- Дървовидна структура
____________________________

 

____________________________

Управление на работата

- Управление на задачи
- Работни потоци
- Контролни списъци
- Календари и интеграция
- Поток на дейностите
- Онлайн аудио/видеосрещи
- Организационна структура
- Бизнес табла
____________________________

Управление на проекти и отчети

- Инструменти за отчитане –
графики и диаграми
- Управление на придобитата стойност
- Пълни диаграми за гладко управление на спринтове
____________________________

____________________________

Agile – Kanban и Scrum

- Табло Kanban
- Табло Scrum
- Контейнери и спринтове
- Agile отчети
- Основно табло Scrum
____________________________

Шаблони на проекти

- Шаблони за производство
- Шаблони за стратегически проекти
- Шаблони за разработване на продукти
- Шаблони за човешки ресурси
- Шаблони за бек-офис
____________________________

Персонални табла

- Табла за всички проектни роли и нива на управление
____________________________

Бизнес вариант

Съдържа всички характеристики на Основния вариант, както и:

____________________________
Управление на ресурси

- Управление на ресурси
- Работен календар
- Управление на присъствие
- Интеграция с Outlook и календари
____________________________

____________________________
Finance management

- Управление на финанси
- Бюджети на проекти и CBS
- Финансови отчети
___________________________

____________________________
Risk Management

- Пълно управление на риска
- Проектен и глобален регистър на рисковете
- Проектни и глобални табла на рисковете
- Анализ и матрица на рисковете
___________________________

Вариант Платформа

Съдържа всички характеристики на Бизнес варианта, както и:

___________________________
CRM, Help Desk и документи

- CRM и контакти
- Help Desk
- База знания и система за управление на документи (DMS)
___________________________

Корпоративен вариант

Съдържа всички характеристики на вариант Платформа, както и:

____________________________
Надеждност и внедряване

- 99.9% cloud uptime SLA
- Възможност за договориран SLA
- Собствен домейн
- Цялостно внедряване
____________________________

____________________________
DevOps

- Интеграция с Git CI
- GitLab хостване
- Тестови случаи
- Изисквания
- Диаграми
____________________________

____________________________
Интеграция

Easy Project и Easy Redmine са
интегрирани с други софтуерни системи
за лесна миграция и внедряване:

- MS Outlook
- MS Excel
- MS Project
- Jira Software
- Asana
- Trello
- Redmine
____________________________

20210918 network 650
Внедряване на Easy Project

Easy Project предлага всички най-съвременни методи за внедряване. Най-популярният, най-бързият и най-лесният начин е да внедрите Easy Project в облака, има и опция за частен облак за повишена сигурност, производителност и стабилност, а също така има и вариант за внедряване на ваш собствен сървър.

 

За варианта Easy Project Private Cloud в частен облак

Частният облак е предназначен за клиенти, които се нуждаят от много високи сигурност, скорост и наличност на Easy Project. Частният облак предоставя на клиентите ресурси на отделен виртуален сървър, заделен специално и само за клиента. Сървърът е винаги е разположен в специализиран център за данни с гарантирани нива на свързаност и скорост.

 

За варианта Easy Project Global Cloud в облак

Облакът Easy Project е отлично решение за вашия хостинг на Easy Project. Повече от 10 специализирани центрове за данни по целия свят осигуряват отлична свързаност и производителност. Този вариант включва най-новата версия на Easy Project.

 

За варианта Easy Project Private Server върху собствен сървър на клиента

Сървърното решение е проектирано за ваш собствен сървър (вие хоствате софтуера). Със закупуването на това решение получавате инсталационен комплект на софтуера + изходния код. Сървърното решение включва три месеца безплатни актуализации. Налични са актуализации за изтегляне в клиентската зона, до която получавате достъп след покупката. Допълнителни актуализации се заплащат.

 

Внедряване и поддръжка

Екипите на Easy Software и План С ЕООД предоставят професионални услуги – внедряване, консултации, поддръжка, обучение, редовни уеб семинари.

 

„План С” ЕООД е Easy Software Silver Partner  logo es silver partner w40

ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТТА

Моля, прочетете внимателно тези Политика за поверителност и защита на личните данни, преди да използвате този уеб сайт.

Повече информация

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване на сайта, преди да използвате този уеб сайт.
С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

КОНТАКТИ

План С ЕООД
Бизнес център Фродексим
ул. Васил Левски No 154
с. Мрамор 1261
office@planc.biz, www.planc.biz
тел. 02 971 2007, моб. 0898 555 679
инж. Роберт Кюнстлер - управител

Записване
Потребителски предпочитания за бисквитките
Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ще получите най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, този уебсайт може да не функционира според очакванията.
Приемане на всички
Отказване на всички
Unknown
Unknown
Приемам
Отказ